Byg en altan med jordskruer

At bygge en udeplads eller en altan på basis af jordskruer er ikke meget anderledes end når man bygger med betonplinter. Den eneste forskel er egentlig at rammerne hviler på et antal jordskruer, som skrues ca. en meter dybt ned i grunden.

Jordskruens fordele

Fordelene med jordskruen er at man slipper for gravearbejdet. Dermed behøver man ikke at vende op og ned på haven som det ellers let sker, når man skal grave manuelt eller med en lille gravemaskine. Monteringen af jordskruen går hurtigt, og man sætter skruerne nøjagtigt der hvor man vil have sine rammer og i nøjagtigt den højde, man ønsker. Inden selve jordskruen monteres, forbores der for at sikre monteringen helt. Eventuelle sten op til ca. 30 cm revner mens de mindre sten flytter sig.
Efter montering af skruerne kan arbejdet påbegyndes.

Bygga altan med markskruv + jordskruv

 

Forskellige skruer til forskellige jordforhold og jobs

Vi har fire forskellige grundmodeller af skruer. For at bygge en altan anvendes først bjælke-skruen eller eventuelt stolpeskruen, hvis man vil stille en stående stolpe, for at begynde med en eventuel niveauforskel der hvor altanen skal være. Både bjælke- og stolpeskruen findes i forskellige længder og dimensioner alt afhængig af jordforhold, trædimensioner og belastning.

 

Hvornår er jordskruen ikke passende til byggeri af altan eller træterrasse?

I de allerfleste tilfælde er jordskruen en effektiv og stabil metode til forankring af forskellige typer af byggeri og montering af ting som skal sidde fast i jorden. Men der er selvfølgelig tilfælde hvor jordskruen ikke egner sig. Dette gælder f.eks. hvis du har klipper, der hvor du skal bygge. I dette tilfælde gælder det i stedet om at bore hul i klippen og forankre med en stålspids. Hvis en altan f.eks befinder sig delvist over en klippe, kan vi hjælpe dig med at sætte jordskruen der hvor der ikke er klippe og sætte en stålspids der, hvor der er klippe.

Jordskruen ikke egner sig desuden heller ikke hvis jorden er udgravet ned til et niveau på 50 cm eller dybere. I det tilfælde skal jorden først sætte sig inden en god og stabil montering kan udføres. Ekstremt stenet jord kan være et problem, men i de allerfleste tilfælde kan vi også montere jordskruen i stenet jord ved at forbore til alle skruer hvorved sten op til 30 cm revner.

 

Andre eksempler på byggeri med jordskruer

Når det handler om byggeri i og rundt om haven, er der bl.a. følgende anvendelsesområder:

  • Bygge stakit med jordskruer
  • Bygge skur med jordskruer
  • Bygge fritidshus/gæstehus etc. med jordskruer

Jordskruen er desuden også effektiv er f.eks. ved montering af cykelstativ, parkeringsskilte, skilte, affaldskurve, broer, legepladser etc.

 

 

 

 

← Flere byggetips