Byg et stakit med jordskruer

Anvendelsen af jordskruen til bygning af stakit er en yderst effektiv og tidsbesparende måde at sætte nyt stakit op på. Selve stakittet kan bygges på samme måde, som når du graver plinter ned eller støber dem, men når du anvender jordskruer, så slipper du for at vende op og ned på haven, som det ellers er tilfældet.

Bygga staket med markskruv + Jordskruv

 

Jordskruens fordele

Udover at der ikke kommer nogen skade på underlaget eller haven, så er fordelen en montage, der sparer både tid og arbejde. Eftersom vi sætter skruerne i den urørte jord, så bliver resultatet mere stabilt end en betonplint, der graves ned. Hvis du skal montere noget ved en eksisterende anlagt asfalt- eller stenoverflade, så bliver jordskruens fordele ekstra tydelige. I asfalten kan vi bore et hul og sætte skruen lige igennem det og ned i jorden. Ved en stenbelægning kan vi blot løfte på en natur- eller en brosten og sætte skruen der. Normalt er man nødt til at bryde gennem den anlagte overflade og grave et større hul, der herefter skal efterfyldes og overfladen skal lægges.

 

Forskellige skruer til forskellige jordforhold og jobs

Vi har fire forskellige grundmodeller af skruer. For at bygge en altan anvendes først bjælke-skruen eller eventuelt stolpe-skruen, hvis man vil stille en stående stolpe, for at begynde med en eventuel niveauforskel, der hvor altanen skal være. Både bjælke- og stolpeskruen findes i forskellige længder og dimensioner alt afhængig af jordarten, hvilke trædimensioner, der skal anvendes og hvilke laster, som skruerne skal kunne holde.

 

Hvornår er jordskruen ikke passende til byggeri af stakit?

I de allerfleste tilfælde er jordskruen en effektiv og stabil metode til forankring af forskellige typer af byggeri og montage af ting, som skal sidde fast i jorden. Men der er selvfølgelig tilfælde, hvor jordskruen ikke egner sig. Dette gælder f.eks., hvis du har klipper, der hvor du skal bygge. I dette tilfælde gælder det istedet for om at bore hul i klippen og forankre med en  stålspids. Hvis en altan f.eks befinder sig delvist over en klippe, så kan vi hjælpe dig med at sætte jordskruen der, hvor der ikke er klippe og sætte en stålspids der, hvor der er klippe.

Andre eksempler på hvor jordskruen ikke egner sig er, hvis jorden er udgravet ned til et niveau på 50 cm eller dybere. I det tilfælde skal jorden først sætte sig, inden en god og stabil montage kan udføres. EXTREMT stenet jord kan være et problem, men i de allerfleste tilfælde, kan vi montere jordskruen selv i en stenet jord ved at vi borer for til alle skruer, eftersom stenene, der er op til ca. 30 cm diameter, netop revner.

Andre eksempler på byggeri med jordskruer

Når det handler om byggeri i og rundt om haven, så er der bl.a. følgende anvendelsesområder:

  • Bygge stakit med jordskruer
  • Bygge skur med jordskruer
  • Bygge fritidshus/gæstehus etc. med jordskruer

Andre sammenhænge hvor jordskruen er effektiv er f.eks. ved montage af cykelstativ, parkeringsskilte, skilte, affaldskurve, broer, legepladser etc.

 

 

← Flere byggetips