Skip to main content

I vores omskiftelige skandinaviske klima er det vigtigt med en god opbevaringsplads til bilen. Hvis den ikke er tilstrækkeligt beskyttet, når den ikke er i brug, er der en reel risiko for, at dens levetid forkortes.

Den mest effektive måde at beskytte bilen på er ved at bygge en garage eller carport. En garage er formentlig den bedste løsning for ambitiøse gør det selv-folk, men der er også mange fordele ved at vælge en carport. Hvor garagen typisk er en lukket konstruktion med en form for port, er carporten enten en delvist eller helt åben konstruktion med et tag.

En carport er velventileret i kraft af sin konstruktion. Her undgår man problemer med afgasning eller fugt, hvilket er godt for os mennesker. Den kølige og luftige opbevaring minimerer desuden risikoen for, at bilen ruster.
Eftersom carporten er forholdsvis enkel, uden avancerede porte eller døre, er den også billig at opføre. Den kræver derudover ikke specielt meget vedligeholdelse, hvilket sparer penge på sigt. Et andet plus er, at carporten er nem at køre ind og ud af, hvilket selvfølgelig er vigtigt for dig, som anvender bilen meget i det daglige.

Hvordan ved jeg, om jeg har lov til at bygge en carport?

Det kræver ingen byggetilladelse at bygge en carport, såfremt den samlede bebyggelsesprocent ikke overstiger 50 kvadratmeter. Er der andre småbygninger på grunden, skal man således sikre sig, at bebyggelsesprocenten med en carport stadig er maksimalt 50 kvadratmeter, ellers skal der søges om tilladelse, før byggeriet påbegyndes. Derudover bør carporten heller ikke opføres nærmere end 2,5 meter fra skel eller offentlig vej. Er dette tilfældet, træder der skærpede regler i kraft om blandt andet opsamling af regnvand.

Inden byggeriet påbegyndes, anbefales det altid, at du kontakter de relevante myndigheder for at få at vide, om der findes en detaljeplan for området, samt om denne kan indebære begrænsninger for dit byggeri.  Husk også, at de elektriske installationer kun må udføres af en fagmand.

Hvordan bygger man en carport?

Hele ideen med en carport er taget, som beskytter bilen mod nedbør. Sørg for, at taget kan klare sneens vægt om vinteren, så du undgår skader på din bil eller dig selv.
Gulvet kan være en støbt plade, men det er også fint med en fast gruset bund.
En enkel carport kan bestå af blot fire stolper og et tag, men det anbefales at supplere med vægge, som skærmer mod blæst, regn og sne. Det er vigtigt, at carporten forankres solidt i grunden, da den udsættes for en stor løftekraft, når det blæser.

Spar tid og penge med Stop Digging

Med Stop Digging bliver det både billigere og hurtigere at bygge en carport. En carport har som regel stolper, som består af kraftige sokler, der er støbt i beton. Hvis du imidlertid benytter en jordskrue i stedet for sokler, kan du både spare både tid og arbejdsressourcer.
Vores kraftige stolpeskrue sørger for, at konstruktionen bliver stabil, selv ved hård vind og barskt vejr. Resultatet med jordskruer bliver ganske enkelt mere stabilt end med en betonsokkel.

Vi monterer jordskruer til en række forskellige formål. Arbejdet udføres af vores mange certificerede montører i hele Danmark. Monteringen er hurtigt klaret, og derefter kan resten af arbejdet påbegyndes med det samme.